A TURUL TANÁCS tagjainak és a szolgálatokat ellátók rögzített céljai:

1. A TURUL TANÁCS tagjai és a szolgálatokat ellátók kötelezettséget vállalnak Magyarország határainak, és az itt jogszerűen élők élettereinek és létfeltételeinek védelmére.

Különös hangsúlyt fektetve a lakosság etnikai összetételét befolyásoló, spekulatív jellegű migrációra, a gazdasági bevándorlásra, és a bujtatott élettérfoglalás jellegű betelepítések folyamatainak meggátolására.

2. A TURUL TANÁCS tagjai és a szolgálatokat ellátók kötelezettséget vállalnak Magyarország alkotmányos válsághelyzetének és jogállamiságának legrövidebb időn belüli helyreállítására, minden típusú jognak megfelelően.

3. A TURUL TANÁCS tagjai és a szolgálatokat ellátók kötelezettséget vállalnak arra, hogy az értékteremtő tevékenységet végzők érdekében, az általuk megteremtett javak elsődlegesen őket és környezetüket szolgálják, a közteherviselés mértékét egységesen 10%-ra csökkentik.

4. A TURUL TANÁCS tagjai és a szolgálatokat ellátók kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden hitel és finanszírozási forma vitás eseteiben felfüggesztő zárolást alkalmaznak meghatározatlan időre.

Az átalakulást követően független szakértők hoznak döntést abban, hogy milyen módon kerülnek igazságosan rendezésre ezen állapotok.

A zárolás időtartama alatt az ügyfeleket nem lehet zaklatni, s ezen ügyekből kifolyólag nem lehet végrehajtást és kilakoltatást eszközölni.

Ugyanez vonatkozik az adóhatóság, vagy más szolgáltató által elindított, bármelyik érintett fél által vitatott ügyekre is.

5. A TURUL TANÁCS tagjai és a szolgálatokat ellátók kötelezettséget vállalnak a valós és hiteles információk eljuttatásán alapuló hírhálózat és tömegtájékoztatás biztosítására.

Az emberek tudatosodását, fejlődését segítő jellegű köztájékoztatás rendszerének megteremtésére és fenntartására.

6. A TURUL TANÁCS tagjai és a szolgálatokat ellátók kötelezettséget vállalnak arra, hogy Magyarország jogállamisága és alkotmányos rendjének helyreállítását követően, a Magyarországon képződő értékeknek az itt jogszerűen élő állampolgárok érdekeit szükséges szolgálnia.

Megteremtik az alanyi jogú értékjuttatás rendszerét, és annak lehetőségét, hogy a kötelezettségeiket teljesítők rendszeresen meg is kapják azt.

7. A TURUL TANÁCS tagjai és a szolgálatokat ellátók kötelezettséget vállalnak az egészségügyi rendszer embert szolgáló módon való átalakítására, amely megelőzés alapú, és a test, lélek, szellem egységének szemlélete által vezérelt.

A hatékony és kíméletes gyógyászati eljárások és eszközök eljuttatását biztosítja, és azok használatát előnyben részesíti.

8. A TURUL TANÁCS tagjai és a szolgálatokat ellátók kötelezettséget vállalnak a nevelési és oktatási rendszer átformálására, amely az érintettek alkalmasságának, érdeklődési köreinek megfelelően, a fejlettségi szintjükhöz mért ütemben valósítja meg a képzést.

Mely gyakorlati értékű, alkalmazható tudást biztosít, és a végzetteket ösztönzi a megszerzett tudásuk Magyarországon történő hasznosítására.

9. A TURUL TANÁCS tagjai és a szolgálatokat ellátók kötelezettséget vállalnak a hatékony és független érdekérvényesítés és társadalomirányítás rendszerének megteremtésére.

Melyben alkalmasságukat bizonyított nők és férfiak azonos, vagy közel azonos arányban látják el feladataikat.

Emberközpontú, az emberek érdekeit szolgáló hivatali és szolgáltatási rendszer megteremtésére és fenntartására.

error: Az oldal állandó felügyelet és védelem alatt áll !!!