A TURUL Tanács létre hívóinak az volt a célja, hogy egy magas tudatosságú és lélekfejlettségű, értékrendjében tiszta női és férfi útmutatók egységbe rendeződése által, egy olyan szellemi útmutatók tanácsa jöjjön létre, mely mentes az egyéni érdekektől, valós képességei és eszközei, kialakult szemlélete eredményeképpen magasabb szintű rálátással rendelkezik egy-egy kialakult állapotra. Képesek legyenek hatékony és megvalósítható megoldási javaslatokat nyújtani azon embertársainknak akikben már felismerésre került a változtatás igénye, s ezért cselekedni is hajlandók.
Minél tágabb rálátással, minél nagyobb ismeretekkel rendelkezik valaki, annál erősebb a felismerése, hogy mennyi dolog van még amit szükséges lenne megismernie. Egészséges fejlődési folyamat esetén az ismeretekkel arányosan az alázat is magasabb szinten van jelen életükben, ezért ők nem nevezik bölcseknek magukat, inkább útmutatóknak. Majd a munkásságuk és megnyilvánulásaik alapján az embertársaink döntik el, hogy a bölcsesség jellemezte e munkásságukat.

Több közös jellemzője van a TURUL Tanács minden tagjának. Egyik sem állította magáról, hogy Ő lenne az alkalmas a TURUL Tanácsi tagságra. Nem azért mert Önértékelési zavarban szenvednek, hanem az értékrendjükben megnyilvánuló magas szintű alázat jelenléte miatt. Külön felkérésre, a célok és az ismeretek hosszas megfontolását követően vállalták ezen szolgálatot, azzal a kikötéssel, hogy szolgálatukat addig látják el, míg alkalmasságuk alapján a TURUL Tanács egyhangúlag úgy ítéli meg, hogy az Ő személye képes azt a leghatékonyabban ellátni. Amennyiben képességei, energiái alábbhagynak, támogatása megtartása mellett átadja szolgálatát.

Ezen vállalások részletei a VÁLLALÁSOK menüpontban tekinthetőek meg. Az egyéni példamutatást és a TURUL Tanács tagjainak és ajánlott tanácsadóinak és szakértőinek hitelességét igyekszik megteremteni.

A TURUL Tanács javaslataival utat mutat, ahhoz a folyamathoz mely segít megőrizni az életfeltételeinket. A józan ész és az embertársaink bölcsessége határozza meg, hogy javaslatait megfogadják e, avagy más megtapasztalásokat teremtenek maguknak embertársaink. Mindenki maga teremti jövőbeni megtapasztalásait.

Minden tiszta tudatú, és egészséges életszemléletű embertársunk érdekét, származástól, vallástól, politikai és gazdasági érdekeltségtől függetlenül. Mindenkiét aki támogatja, hogy a földi élet rendszerében az emberiség létezése fenntartható módon vissza teremhető legyen, és az emberek egy tudatos jólétben méltó emberi életet élhessenek.

Minden csoport, közösség és egyén előtt nyitott az együttműködés lehetősége, aki a TURUL Tanács egységbe rendeződési alapelveivel, vállalásaival, rögzített céljaival, azok megnyilvánuló hatásaival, s a Magyar Teremtő Szerrel jövőképeivel azonosulni képes, s ezt fel is vállalja.
Mivel a jelenlegi időkben sem időnk sem energiánk nincs ami elvesztegethető, elpazarolható lenne, ezért csak egy értékrendi egységbe rendeződést és együttműködést támogat a TURUL Tanács.

Minden ember számít és hatást gyakorol. Gondolkozásmódoddal, kimondott vagy énekelt szavaiddal, megvalósított vagy elmulasztott cselekedeteiddel. Még egy mozgásában korlátozott embertársunk is képes a teremtés folyamataiban részt venni.[

Mindenki tudja hatékonyan segíteni képességei, eszközei és lehetőségei szerint a közös teremtési folyamatunknak…
Az egyik legfontosabb az ismeretek megosztása, minden rendelkezésre álló eszközzel és módszerrel. Tömegek életei múlhatnak rajta, hogy kellő időben és befogadható módon eljuttassuk a megszűrt ismereteket.
Saját gondolkodásmódunk és cselekedeteink átalakítása által mutassunk példát környezetünknek. Ebben nagy segítséget jelent a Magyar Teremtő Szer napi szintű teremtése, vagy foglalatosság közbeni hallgatása éberen és alvásközben is. Egy holdhónap alatt (28 nap) érezhető rendeződést képes teremteni élet és létszemléletünkben, értékrendünkben, gondolkodásmódunkban. Ezek határozzák meg kimondott szavainkat, megvalósított vagy elmulasztott cselekedeteinket, ez által szokásainkat, jellemünket, személyiségünket, egyéni sorsunkat, mely meghatározza NEMZETÜNK, ORSZÁGUNK és az EMBERISÉG sorsát is.

A MENÜ-ben található Magyar Teremtő Szer 9 pontban fejti ki, hogyan gyakorol hatást.

Az irányítás tudatosságának mértéke, lélekfejlettségének szintje, minősége a meghatározó, nem a neve. Megfelelő minőség általi irányítottság esetén alkalmas a SZAKRÁLIS KIRÁLYSÁG, (nem feudális mint ahogyan ezt sokan félre értelmezik) egy Bölcsek Tanácsával egységben, a KETTŐS FEJEDELEMSÉG vagy KIRÁLYSÁG, (Szakrális és világi vezetővel, Bölcsek Tanácsával egységben) a HÁRMAS IRÁNYÍTÁS, a SZAKRÁLIS és VILÁGI vezető az ARANYASSZONYI minőséggel és a Bölcsek Tanácsával egységben, valamint egy tömeges ébredést és tudatosodást követően az Úgymond alkalmasság alapján megválasztott népi képviselet által. Mindegyiknek az utolsó jogszerű állapothoz való visszatérés az alapja..
Senkinek nincs joga, a saját nézőpontja, jelenlegi képe és rálátása alapján, a kialakult létveszélyből való kivonásunkat biztosítani képes egységbe rendeződést gátolni, mert ezzel egyének tömegeinek, a MAGYAR és más NEMZETEK, összefüggéseit tekintve, a FÖLDI emberiség létét is közvetlen módon veszélyeztető helyzetet teremt.
Majd a BÖLCSEK, akik életük és munkásságuk által kiválasztódva, felkérést kapnak rá, lesznek jogosultak döntést hozni ezen kérdésben, az aktuális világkorszak időszerűen megnyilvánuló energetikai hatásait és a társadalom tudatossági szintjének és a kialakult állapotok figyelembevételével.
A kozmikus időszerű energetikai hatások hatást gyakorolnak az emberek viselkedésére, értékrendjére is. Ezért történhetett meg az, hogy az egyesek által tökéletesnek nyilvánított, úgynevezett kettős fejedelemség és királyság rendszerében is előfordulhatott, hogy az egyéni és anyagi, rövid távú, értékalapú gondolkodásmód került előtérbe, és minta alapján másolódott, a közösségi és hosszú távú érdekeket szolgáló gondolkodásmód helyett. Vajk apjánál, Gézánál, annak vezetése alatt is megbillent ez a tökéletesnek tartott rendszer.
Ugyanakkor a KIRÁLYSÁG korában is volt szakrális minőségű vezetője országunknak.

Amennyiben a TURUL Tanács vállalásait és rögzített céljait vállaló szolgálat ellátók kerülnek döntéshelyzetbe, úgy biztos módon és a lehető legrövidebb időn belül felfüggesztésre kerül meghatározatlan időre minden pénzintézeti kölcsönből és hitelből származtatott, bármelyik fél által vitatott ilyen irányú végrehajtás. Bankérdekeltségektől mentes, független szakértők vizsgálják meg a szerződések tartalmát. Amennyiben a szerződésekben szándékosságból vagy gondatlanságból eredően hátrány okozására alkalmas elem létezik, a jelzálogjog, illetve az értékesíthetőséget korlátozó bejegyzés automatikusan töröltetésre kerül. A Banknak szükséges bizonyítania jóhiszeműségét és jogszerű követeléseit polgári peres úton érvényesíteni, a hátrányt szenvedett fél részére kötelező kártérítés jóváírása, megfizetése mellett.

Nem gondolja. A TURUL Tanácsnak nem célja, hogy irányítson. De Magyarország erkölcsi és értékrendi megújulása a célja! Az értékrendi és erkölcsi példamutatást és megújulást segíti ajánlásaival, javaslataival. Az általa ajánlott szakértők és tanácsadók közös tulajdonsága, hogy csak a TURUL Tanács értékrendjét és vállalásait felvállalók és munkásságukban alkalmazók kaphatnak ilyen ajánlást.

A TURUL Tanács tagjai semmilyen előjogokat és kiváltságokat nem élveznek. Csak a példamutatás felelősségében rendelkeznek többlettel, de ez is kötelezettségként jelenik meg.

A TURUL Tanács és Bali Péter személye nem azonos, együttműködés közöttük nincs. Bali Péter, mint az általa „Turulként” megnevezett személy megnyilvánulásaiért elmondott vagy megosztott ismereteiért Önmaga vállalja a felelősséget. 2019. Február 23. napján Budapesten Bali Péter és a vele együttműködő szervezők hivatalos meghívására a TURUL Tanács néhány tagja valóban részt vett egy meghallgatásnak hirdetett eseményen, ahol is a Korona Tanácsokkal történt volna egyeztetés, de ezen szervezésnek nem volt része a TURUL Tanács.

A cigányoknak is érdeke, hogy a jelenlegi állapotok mindenki számára a legkedvezőbben és békésen oldódjanak meg. Ennek legmegvalósíthatóbb módja a TÁRSADALOM békés úton történő teljes átalakulását biztosító folyamat támogatása. A cigányságnak is sokkal jobb, egy új esélyt kapva, egy tudatos és jóléti társadalom megbecsült és elismert tagjaként létezni, mint egy, állandó feszültségben a politikai vezetés megtévesztő céltáblájaként, a köztudatban élősködő, és bűnöző népcsoportnak beállítva, robbanás közeli állapotban, a lőporos hordóra ültetve létezni.
Egyedül a cigányok képesek a róluk alkotott közfelfogás képének, és a cigányságnak, mint népcsoportnak negatív viselkedésformai berögzüléseinek cselekedeteik általi átformálására. Ez nekik is létfontosságú a jövőjükre tekintve. A magyarság és a cigányság bebizonyította már, hogy egyértelmű szabályok mellett, egymásmellé rendelve, képes békességben, példamutatóan élni, és ha a szükség úgy hozza a közös cél megvalósulása érdekében együtt cselekedni. A cigányok gondolkozzanak el, kérdezzék meg az öregjeiket, hogy a Magyar Királyág irányítása alatt – ha betartották az együtt élés szabályait- milyen volt az életük. Gyakorolhatták szabadon vallásukat, őrizhették hagyományaikat nem törtek létük ellen. Azonos jogok és szabályok, kötelezettségek és juttatások származástól függetlenül!

Ne egyházakat, hanem a saját tudatosodásod és fejlődésed útját támogasd.
A lelkednek, szellemednek nincs vallása, bőrszíne, politikai hova tartozása. Gondolkozás módod, értékrended, kimondott szavaid és megvalósuló vagy elmulasztott cselekedeteid és ezek megnyilvánuló hatásaiként kialakult állapotod határozza meg hogy ezen testben való léted erősödik és épül, vagy gyengül és lebontódik.
Az Égi Bíró előtt senki nem mutathatja másnak magát, mint amilyen valójában!!!
Mindenki megtapasztalja cselekedetei ok okozati következményét.
Minden egy. Minden mindennel összefügg, és mindenre hatást gyakorol, ha tudatában vagyunk ennek, ha nem. Minél mélyebben vizsgáljuk a dolgokat, annál nyilvánvalóbbak ezek az összefüggések.
Az őseink szabad vallásgyakorlást engedélyeztek, de csak úgy, hogy ez mások hátrányára, megkárosítására nem buzdíthatott, és az élet rendjétől el nem térhetett.
Minden egészséges lelkületű és személyiségű embert az kell, hogy vezéreljen, hogy csak olyat cselekedjen másokkal, amilyet ő is szeretne, ha vele cselekednének.
A TURUL Tanács azt ajánlja, hogy ne árts!!!
Nincs vallás alapján kiválasztott felsőbbrendű nép.

Ha valaki kap egy hógolyót a kezébe, hogy itt van ez a 70 centiméter átmérőjű szálegyenes erőtől duzzadó fenyőfa és azt kérik tőle, hogy törje el vele a fát derékba, az emberek egy része hitetlenkedve azt mondja, hogy nem lehet megcsinálni. Egy másik része a bölcsességére, segítőire hallgatva megvizsgálja, hogy hogyan lehetséges ezt megvalósítani. Ha hallgatunk azokra, akik egészben képesek felismerni a működések rendszereit és hatásait, elég az adott időpontban és helyen elengedni egy hógolyót és erdőket képes az ereje derékba törni, átalakítani.

error: Az oldal állandó felügyelet és védelem alatt áll !!!