1. A TURUL TANÁCS tagjai és a szolgálatokat ellátók, a rögzített célok következetes megvalósításáért kötelesek cselekedni. Amennyiben a TURUL TANÁCS valamely tagja munkásságával ezek megvalósulását nem támogatja, úgy ellene, mint csalás bűntettének elkövetőjével szemben kötelező eljárás kell, hogy induljon.

2. A TURUL TANÁCS tagjai és a szolgálatokat ellátók kötelezettséget vállalnak Magyarország alkotmányos válsághelyzetének legrövidebb időn belüli rendezésére, és jogállamiságának helyreállítására.

Ezt követően megvalósítja a mentelmi jog eltörlését és a visszahívhatóság rendszerének azonnali bevezetését.

3. TURUL TANÁCS tagjai és a szolgálatokat ellátókra a bűncselekmény, szabálytalanság, visszaélés vagy mulasztás elkövetése esetén, az érintettre az elkövetett cselekmény, vagy mulasztás büntetési tételének háromszorosát kell kötelezően kiszabni.

4. A TURUL TANÁCS tagjait és a szolgálatokat ellátókat háromszoros jóvátételi vagy kártérítési kötelezettség terheli, s a teljes saját, és érintettség esetén minden családtagjának vagyonával és értékeivel felel az általa okozott károkért.

5. A TURUL TANÁCS tagjai és a szolgálatokat ellátók, valamint családtagjainak, évente kötelezően kiemelt vagyonátvizsgáláson szükséges részt vennie.

6. A TURUL TANÁCS tagjai és a szolgálatokat ellátók havi juttatásának mértéke az átlagbérhez rögzített mértékű, csak azzal együtt változhat, annak arányában és irányában.

A különösen nagy felelősséggel járó szolgálatok esetében sem haladhatja meg a juttatás mértéke ezen érték kétszeresét. Ezen változtatni csak népszavazás útján, és háromnegyedes támogatással lehet.

7. A TURUL TANÁCS tagjai és a szolgálatokat ellátók, a TURUL TANÁCS által meghatározott útmutatások alapján végzik szolgálataikat, amelyeknek célja, az igazságra, alkalmasságra, mértéktartásra és példamutatásra épülő, biztonságos, szeretet alapú, tudatosan jóléti társadalom megteremtése Magyarországon.

8. A TURUL TANÁCS tagjai és a szolgálatokat ellátók vállalják, hogy semmilyen előjogokat és kiváltságokat nem élveznek.

A törvény és Isten előtt is egyenlő elbírálásban részesülnek a Magyar Társadalom kötelezettségeiket teljesítő más tagjaival.

9. A TURUL TANÁCS tagjai és a szolgálatokat ellátók vállalják, hogy szolgálatukat addig végzik, ameddig alkalmasságuk és képességeik erre a legalkalmasabbként a TURUL TANÁCS egyhangú döntésével megerősítve feljogosítja Ôket.

Amennyiben valakinek a képességei alábbhagynak, vagy a szolgálata ellátására nála alkalmasabbat találnak, támogató segítsége megtartása mellett, hátralépve átadja szolgálatát.

error: Az oldal állandó felügyelet és védelem alatt áll !!!