A TURUL TANÁCS hatékony működését 5 fő elem alkotja:

Minden tiszta tudatú és ép értékrendű embertársunk által azonosulást, összefogást kiváltani képes szellemisége, egységbe rendeződésének alapelvei.

Hatékonyan szükséges bemutatnia, hogy mindenkinek, (származástól, vallástól, politikai nézeteitől, gazdasági érdekeltségétől függetlenül, még a jelenlegi rendszer fenntartóinak és kiszolgálóinak is) az az érdeke, hogy a tudatosodás útján történő átalakulási folyamat valósuljon meg.

Kihangsüllyozva, mindenkinek ez az érdeke mert, elenkező esetben senkinek nem maradnak fenntarthatóak az életfelt

A TURUL TANÁCS tagjainak és minden később csatlakozott szolgálatok ellátóinak rögzített vállalásai.

Ennek szerepe, hogy a megismerőiben kétséget kizáróan megalapozza a bizalmat, és biztosítékokat nyújtson, hogy a vállalást tevők működésének határai rögzítettek, amelytől eltérni – ha akarnának sem – tudnának.

Szemléltesse, hogy a TURUL TANÁCS tagjai, valamint más felelős szolgálatok ellátói az alkalmasságon és a példamutatáson alapuló munkásságot gyakorolják, másokkal szemben semmiféle előjogokat, többlet juttatásokat nem élveznek.

A TURUL TANÁCS tagjainak és a később csatlakozott szolgálatok ellátóinak rögzített céljai.

Feladata az, hogy az embertársaink többségében kialakult változtatási szándék által támogatott, magas tudatosságú értékrend folyamatai és céljai valósuljanak meg.

Ennek eredménye egy tudatosságon és szereteten alapuló, erkölcsiségében és életszemléletében megújult, tudatosan jóléti Magyarország megteremtése.

A TURUL TANÁCS, rögzített céljainak egyéni és társadalmi életünk fontos területeire biztos módon megnyilvánuló hatásai.

Bemutatja az első 9, legfontosabb és legtöbb embertársunk életének fő területeire hatást gyakoroló intézkedés, egyéni és társadalmi életünkre is rövid idő alatt biztos módon megnyilvánuló kedvező hatásait.

Szemlélteti, hogy nincs Magyarországon egészséges értékrendű és tiszta tudatú ember, akinek egyéni és társadalmi életének fő területein, rövid idő alatt ne nyilvánulnának meg ezen vállalt célok jelentősen kedvező hatásai.

Az ötödik elemként, a SZER elemet biztosítva, amely mint élet és létszemlélet, értékrend, gondolkodásmód, közösség és jövőkép formáló eszköz, az embertársaink, valamint az anyagi és az anyagon túli világ elemeinek rendeződését és hangolását is képes hatékonyan segíteni, a Magyar Teremtő Szer jővőképeinek megvalósulása érdekében.

error: Az oldal állandó felügyelet és védelem alatt áll !!!