Tájékoztatás a TURUL TANÁCS megalakulásáról.

Amit a TURUL TANÁCS megalakulásáról és működéséről tudnod javasolt.

Magánszemélyek, szervezetek és közösségek küldöttjei által eljuttatott kéréseik eredményeként, a megszólított Magyar szellemi útmutatók példamutató egységbe rendeződésével, emlékeink óta nem tapasztalt vállalásokat téve, a 2019. esztendő január hónap 06.- án, vízkereszt napján, Kaposmérőn, létre jött és megkezdte működését a TURUL TANÁCS.

A TURUL TANÁCS létrejöttének egyik célja, hogy példát és a jelen helyzetből kiutat mutasson az alakulása során rögzített, a megosztottság szintje felett álló, tudatos egységberendeződési alapelveivel, vállalásaival és céljaival.

A TURUL TANÁCS célja, hogy értékrendje mentén végzett munkásságával, ajánlásaival és javaslataival segítse a lehetőleg békés úton történő társadalomirányítási rendszer átalakulását.

A TURUL TANÁCS tagjainak vállalásaikon felül közös jellemzői, hogy nem csak egy-egy nézőpontból képesek érzékelni a kialakult helyzetet, hanem rendelkeznek a felülről való rálátás képességével is, melynek birtokában képesek felelős útmutatásaikat formába önteni.

A TURUL TANÁCS nem csak rámutat a múlt és jelen hibáira, hanem kiküszöbölésük érdekében megvalósítható megoldási javaslatokkal is szolgál.

Megvilágítja embertársaink előtt azokat a lehetőségeket melyek felette állnak a jelenlegi megosztó és korlátozó társadalomirányítási formának.

A TURUL TANÁCS nem támogatja a pártok és az egyéni anyagi és hatalmi érdekek által vezérelt társadalomirányítási rendszereket, mert hosszú időn át és sok alkalommal biztos módon bizonyították, hogy nem képesek tartósan tisztességesen a társadalom valós érdekeit szolgálni.

Aki úgy gondolja, hogy a jelenben a kormánypárt vagy az ellenzéki pártok pártszintű, vagy az egyházak vallási szintű érdekérvényesítésének lehetősége a tét, az erősen ismerethiányos vagy megtévesztett állapotban van. Önhibáján kívül nem képes felismeri a kialakult helyzet jelentőségét.

A földi élet rendszerének, azon belül a sok más teremtmény mellett az emberiségnek a fenntartható létezése a tét! Amelynek Te és családod is része vagy!

A pártok és egyéni érdekek által vezérelt politikusokon túl kezdődik igazán a méltó emberi élet lehetősége.

Teret és lehetőséget biztosítva egy olyan társadalomirányítási rendszer megteremtésére, melyben alkalmasság alapján, példát mutatva, képességeiket és értékrendjüket munkásságukkal bizonyított hiteles emberek látják el szolgálataikat, melyért felelősséggel tartoznak.

Erre egy magasan fejlett tudatosságú és lélekfejlettségű, alkalmasság alapján kiválasztódott, erkölcsiségében és teljes működési rendjében megújult országvezetés képes.

Minden elem rendelkezésre áll, hogy embertársaink többségének támogatása esetén, ezt a magas szintű, tudatos társadalomirányítási rendszert megteremtsük.

A társadalomirányítási rendszer átalakítása, a társadalom szintű élet és létszemlélet helyreállítása, életvitelünk tudatosságon alapuló, még időben történő átalakítása nem lehetőség, hanem megkerülhetetlen elem.

A kozmikus változások hatásai mindenképpen kikényszerítik a változásokat, az nem mindegy, hogy ez milyen folyamatok által és veszteségek árán történik meg.

A TURUL TANÁCSnak nem feladata a jelenlegi társadalomirányítási rendszer lebontása, az új működési rendszer megtervezését és megteremtését szükséges lehetőségeivel és eszközeivel szolgálni.

Kérünk, vizsgáld meg ezen írás tartalmát, A TURUL TANÁCS céljainak megvalósulása esetén, saját és környezeted életének fő területeire biztos módon megnyilvánuló hatásait.

Az átadott ismeretek birtokában felelősen és időben hozd meg döntésed, hogy a már kialakult, vagy a jelenben formálódó változtatási szándékod által vezérelve, mely értékrendek és folyamatok mellé rendeled támogatásodat.

Döntéseid és hozzá társuló cselekedeteid és esetleges mulasztásaid határozzák meg jövőbeni megtapasztalásaidat.

Tisztelettel megköszönjük a figyelmedet és idődet, amelyet felelős emberként ezen ismeretek megismerésére fordítasz.

Életünk közeljövőbeni fenntarthatósága múlik azon, hogy a kellő időben felvállaljuk, és fontossági sorrend mentén meg is cselekedjük vállalt szolgálatainkat.

Ahol szándék és akarat van, ott a megoldási lehetőségek és a szükséges eszközök is megnyilvánulnak.

A céljaink elérését, azok megvalósulásait egy dolog tudja biztos módon megakadályozni: az, ha el sem indulunk a céljainkhoz vezető úton.”

Az időben és befogadható módon eljuttatott ismeretek életeket menthetnek.

“Vidd hírét az igazaknak”

Áldás van Magyarországon,

áldás van rajtunk!

error: Az oldal állandó felügyelet és védelem alatt áll !!!