1. A Magyar Teremtő Szer ismeretanyag (információs) halmazai olyan kapcsolódásokat és rendező erőket hoznak létre, az anyagon túli és az anyagi világban is minden létezőre, erőre, folyamatra és anyagra, élőre és élettelenre, amelyek megvalósulásuk érdekében rendező hatást gyakorolnak.

2. A Magyar Teremtő Szer egymásra épülő elemei a magasabb szintű működési rendszerekkel való harmonikus illeszkedése által, a jövőképei megvalósulása érdekében olyan szintű szellemi törvények megnyilvánuló támogató hatásait hozza létre, melyek a Teremtői rend elemeiként biztosítják és fenntartják az univerzumunkat és a létezéseink rendszerét.

3. A Magyar Teremtő Szer alkalmazása segíti élet és létszemléletünk fejlődését, az élet és az emberi létezés valós értékeinek felismerését, kulcs ingerekkel segíti képességeink megnyílását, eszközeink hatékony alkalmazását.

A jelenlegi családi és közösségi létezésben betöltött szerepünk valós értékeinek bemutatása által segíti kapcsolati rendszereink rendeződését, magasabb minőségbe emelését.

4. A Magyar teremtő Szert meghallgatva, társteremtőként teremtve, lelkünk és szellemünk jelzései segítenek felismerni vállalásainkat, lehetőséget biztosítva ezek teljesítésére.

Megteremtve ezzel egészségi állapotunk fenntarthatóságának, érintettség esetén rendezésének, öngyógyító folyamataink megnyilvánulásának lehetőségét, egyéni és társadalmi szinten is.

5. A Magyar Teremtő Szer képes a kozmikus változások hatásai által kényszerítően megnyilvánuló változtatási szándékaink folyamatainak tudatos és irányított formában való megvalósulásait segíteni.

Kiutat mutat a kilátástalanság, tehetetlenség és céltalanság állapotából, fokozatosságának és sorrendiségének megtartása mellett megteremti a békés átalakulás lehetőségét. Jövőképeinek közös céljainkká válásával testi, lelki és szellemi sors és teremtő közösségeket hoz létre.

6. A Magyar Teremtő Szer alkalmazása a tudatos és tudatalatti Önvalónk teremtői rend irányába való hangolásával, gondolkozásmódunk, kiárasztott hangunk, megvalósított, vagy mulasztott cselekedeteink által szokásainkra, jellemünkre, személyiségünkre, sorsunkra és teljes életünkre hangolóhatást gyakorol.

Lehetővé teszi, hogy vállalásaink megfelelő módon való teljesítése és jövőképeinek megteremtése estén megtapasztaljuk a Teremtői Rend erőinek támogató hatásait az életünk minden területén.

7. A Magyar Teremtő Szer mintát mutat arra, hogyan lehet tudatosan alkalmazni társteremtői képességeinket, s azonos célokért közösen teremtve biztos módon hívja létezésünkbe jövőképeink megvalósulását.

8. A Magyar Teremtő Szer a jelenlegi kialakult állapotból megvalósítható kiutat és jövőképekként formába foglalt célokat nyújt lehetőségként, melyek a teremtői rend jelenlegi változásaival harmóniában képesek a társadalomirányítás rendszerét megteremteni és fenntartani.

Lehetővé teszi, hogy kortól, nemtől, származástól, világnézettől, politikai és gazdasági érdekektől függetlenül mindenki, akinek fontos a túlélés és a jelenlegi emberi testben való fejlődésének lehetősége, a maga területén képes legyen tenni, az egyéni és társadalmi életünket meghatározó működési minták átalakításáért.

9. A Magyar Teremtő Szer segít felismerni, hogy küldetés tudatunk elhívásának eleget téve, egy magas tudatosságú, a lélek és a szellem által irányított, a Teremtői renddel harmóniában működő, szereteten és tudatosságon alapuló, minden életet tisztelő egyéni és társadalmi életmintáinkat megteremtsük.

error: Az oldal állandó felügyelet és védelem alatt áll !!!